ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ЗЪРНОКОМБАЙН, чрез покупка при четири годишен финансов лизинг за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/01/2014, 10:17:19 Последна промяна: 07/10/2016, 10:23:18 Посещения: 882