ДП Кабиюк гр.Шумен, провежда откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана,на имуществото на ДП "Кабиюк" в пет обособени обекта за срок от една година"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/01/2014, 10:34:00 Последна промяна: 07/10/2016, 10:22:24 Посещения: 355