ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 16/06/2015, 16:36:01 Последна промяна: 07/10/2016, 10:19:49 Посещения: 987