Търгове

[Номер: 118] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ОБЕКТ: КОНЮШНЯ с пясъчен плац - Хиподрум

Дата и час на публикуване: 09/11/2017, 14:39:08

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.6, чл.43 и чл.44 във връзка с чл.13, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и съгласно Правилника за Устройството и дейността на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, ДП „Кабиюк“ гр. Шумен, провежда на търг за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, обект: „КОНЮШНЯ с пясъчен плац“кадастрален № 26/ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/, парцел 27/2/три/, от КОМПЛЕКС ХИПОДРУМ гр. Шумен“ на 12.12.2017 год. от 14:00 ч

Изтегли [.rar]


[Номер: 85] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - ОБЕКТ "БИСТРО" - ХИПОДРУМ НА 24.02.2016 ГОД. ОТ 14:00 Ч

Дата и час на публикуване: 22/01/2016, 10:27:23

Изтегли [.rar]


[Номер: 64] ДП КАБИЮК ПРПОВЕЖДА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА 05.05.2015 ГОД. ОТ 14:00Ч

Дата и час на публикуване: 30/03/2015, 14:16:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 26] ОБЯВЛЕНИЕ: ДП"КАБИЮК" провежда търг с явно наддаване за продажба на : Зърнокомбайн Claas Dominator 150

Дата и час на публикуване: 23/01/2014, 10:12:56

Изтегли


Изтегли [10042014.zip]

Изтегли [targ_2014_obqva.docx]

1 до 4 общо 4   Предишна     Следваща