Свържи се с ДП КАБИЮК

Директор
Пламен Петков
тел. +359 892 232 627

Офис Кабиюк
Желязка Костадинова
054 / 801 050
kabiuk_ofis@abv.bg

Гл. счетоводител
Веселина Петрова
0899 982 676
account_kabiuk@abv.bg

Контакти


Презареди изображението

 

 

Адрес: гр. Шумен, кв. Макак, 9748