Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен за срок от дванадесет месеца

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 10/11/2017, 16:41:05 Последна промяна: 10/11/2017, 16:42:16 Посещения: 63