ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

[Номер: 126] Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк“ през 2018 год. за срок от дванадесет месеца

Дата и час на публикуване: 13/02/2018, 13:38:48

Изтегли [.rar]


[Номер: 120] Съобщение ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка на основание чл.20, ал. 3 от ЗОП, открита по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК” ГР. ШУМЕН, за срок от една година -2018“

Дата и час на публикуване: 01/12/2017, 15:01:51

Изтегли [.rar]


[Номер: 107] Съобщение: ДП "Кабик" открива обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк"през 2017 год. за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 31/01/2017, 14:47:58

Изтегли [.rar]


[Номер: 106] Съобщение: ДП "Кабик" открива обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк"през 2017 год. за срок от дванадесет месеца"

Дата и час на публикуване: 10/01/2017, 16:22:00

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]


[Номер: 100] ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „КАБИЮК” ГР. ШУМЕН, за срок от една година /2016-2017

Дата и час на публикуване: 25/11/2016, 11:41:22

Изтегли [.rar]


1 до 5 общо 5   Предишна     Следваща