ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изтегли (в сила от 01.02.2021)

Изтегли (в сила от 15.04.2016)

Изтегли (в сила от 01.07.2014)

Изтегли (в сила до 31.06.2014)

Страницата е създадена на: 01/09/2014, 12:22:16 Последна промяна: 27/01/2022, 14:09:05 Посещения: 865