ДП „КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на колесни трактори два броя за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 11/12/2014, 16:49:08 Последна промяна: 07/10/2016, 11:19:06 Посещения: 2677