ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" гp. Шумен през 2014 год."

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/01/2014, 10:36:36 Последна промяна: 07/10/2016, 11:16:14 Посещения: 2543