ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/08/2014, 3:33:16 Последна промяна: 07/10/2016, 3:17:59 Посещения: 1986