ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен за срок от осем месеца

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/01/2014, 10:27:16 Последна промяна: 07/10/2016, 10:40:51 Посещения: 2091