ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТРИ БРОЯ НАВЕСНИ СЕЯЛКИ ЗА СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" КАБИЮК" ГР. ШУМЕН

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 14/08/2014, 16:04:24 Последна промяна: 07/10/2016, 11:17:43 Посещения: 2600