ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка открита по реда на чл. 14, ал. 4 от Глава осма „а" от ЗОП, чрез Публична покана за участие с предмет: "Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен през 2016 год

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 22/12/2015, 16:52:52 Последна промяна: 07/10/2016, 11:21:06 Посещения: 808