ДП КАБИЮК гр. Шумен провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части за автопарка и селскостопанската техника за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца 2015-2016 г.

Уведомяваме, че са извършени корекции в: ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ; ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ; ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ № 5 и № 7.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/09/2015, 13:44:57 Последна промяна: 07/10/2016, 10:19:10 Посещения: 368