ДП КАБИЮК гр. Шумен провежда обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК" гр. Шумен ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 10/07/2015, 16:51:13 Последна промяна: 07/10/2016, 10:19:34 Посещения: 1368