ДП „КАБИЮК" провежда обществена поръчка открита чрез Публична покана за участие с предмет: "Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на ДП "Кабиюк" за срок от Три месеца

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 17/02/2016, 14:20:30 Последна промяна: 07/10/2016, 11:21:24 Посещения: 1061