ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "Доставка на СЕМЕНА за нуждите на ДП „Кабиюк" кв. Макак, гр. Шумен, с. Коньовец, през 2016 година в две обособени позиции" , подробно описани по видове и количества в пълното описание и техническата спецификация.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 16/02/2016, 14:41:15 Последна промяна: 07/10/2016, 10:18:00 Посещения: 342