ДП Кабиюк провежда общ. поръчка чрез Публична покана за участие с предмет: Доставка на модулна станция за зареждане на дизелово гориво за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 21/05/2015, 16:25:28 Последна промяна: 07/10/2016, 11:20:06 Посещения: 884