ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2014 г. на Държавно Предприятие КАБИЮК гр. Шумен"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 01/07/2014, 16:34:48 Последна промяна: 07/10/2016, 11:17:16 Посещения: 745