ДП „КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „ А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишен финансов отчет на ДП „Кабиюк" гр. Шумен за срок от три години"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 07/07/2015, 16:37:55 Последна промяна: 07/10/2016, 11:20:25 Посещения: 2759