ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ. 2, Т.14 ОТ ЗОП:

Относно: датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по сключени договори за общ.поръчка, от ДП „Кабиюк" гр. Шумен проведени преди 01.07.2014 год.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 01/06/2015, 15:43:03 Последна промяна: 07/10/2016, 10:30:13 Посещения: 2821