ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22 Б, АЛ. 2, Т.15 ОТ ЗОП:

Относно: информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване сключени договори за общ.поръчка, от ДП „Кабиюк" гр. Шумен проведени преди и след 01.07.2014 год.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 03/07/2015, 16:30:02 Последна промяна: 07/10/2016, 10:28:53 Посещения: 2865