Съобщение: ДП "Кабиюк" прекратява обявената обществена поръчка с предмет:"Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на ДП "Кабиюк" заведена под № 31

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/01/2014, 10:24:15 Последна промяна: 07/10/2016, 10:31:33 Посещения: 2479