ДП Кабиюк гр. Шумен ПРЕКРАТЯВА обявената общ. поръчка с предмет:"Предоставяне на застрахователни услуги за застраховка на имущество, работници и служители на ДП Кабиюк за срок от 36 месеца" - № 66

Изтегли[.rar]

Страницата е създадена на: 29/05/2015, 16:08:51 Последна промяна: 07/10/2016, 10:30:38 Посещения: 2660