ДП "КАБИЮК" провежда обществена поръчка чрез публична покана за участие съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОП с предмет: " Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги на ДП Кабиюк гр. Шумен

Изтегли [rar]

Страницата е създадена на: 04/11/2014, 13:50:22 Последна промяна: 07/10/2016, 11:18:45 Посещения: 701