ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ : "ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК ГР. ШУМЕН"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 21/08/2014, 8:30:30 Последна промяна: 07/10/2016, 11:18:24 Посещения: 889