ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: " ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ТЕХНИЧЕСКА И НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДП "КАБИЮК" ЗА СРОК ОТ ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 25/02/2014, 13:40:07 Последна промяна: 07/10/2016, 11:16:40 Посещения: 819