Съобщение: ДП Кабиюк гр. Шумен, провежда обществена поръчка чрез Публична покана за участие с предмет: Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от една година

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 04/11/2015, 14:35:05 Последна промяна: 07/10/2016, 11:20:50 Посещения: 776