ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка, чрез публична покана за участие на основание чл.101б, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на медикаменти за ветеринарно обслужване за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен през 2015 г."

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 15/12/2014, 16:34:03 Последна промяна: 07/10/2016, 11:19:41 Посещения: 2390