Механизирано премахване /раздробяване/ на нежелана храстовидна и дървесна растителност на площ от 145 дка, собственост на ДП КАБИЮК – гр. Шумен

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 08/03/2023, 10:04:13 Последна промяна: 08/03/2023, 10:05:26 Посещения: 173