Доставка на горива за нуждите автомобилния парк на ДП Кабиюк за срок от пет години /2023-2028/ г.

Статус: спряна

Страницата е създадена на: 18/04/2023, 10:12:47 Последна промяна: 09/05/2023, 13:58:33 Посещения: 196