Доставка на горива включваща: Дизелово гориво Б6; Автомобилен бензин А-95Н ;Пропан-бутан; Антифриз за нуждите на автопарка на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от 5 години 2023-2028

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 24/04/2023, 10:16:42 Последна промяна: 09/05/2023, 15:41:33 Посещения: 141