ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за участие с предмет: Доставката на УПОТРЕБЯВАН ТРАКТОР КОЛЕСЕН С МОЩНОСТ НЕ ПО-МАЛКА ОТ 300 К. С. за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 13/10/2021, 14:07:38 Последна промяна: 13/10/2021, 14:08:24 Посещения: 6