ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за участие с предмет: Доставката на УПОТРЕБЯВАН ТРАКТОР КОЛЕСЕН С МОЩНОСТ НЕ ПО-МАЛКА ОТ 300 К. С. за нуждите на ДП Кабиюк гр. Шумен

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 13/10/2021, 14:07:38 Последна промяна: 22/02/2022, 15:01:42 Посещения: 369