ДП КАБИЮК ПРОВЕЖДА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ДП КАБИЮК за срок от двадесет и четири месеца

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 13/10/2021, 14:07:49 Последна промяна: 22/02/2022, 15:02:20 Посещения: 347