Процедура за подбор на външни членове на Одитния комитет на ДП Кабиюк гр. Шумен

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 4 от Наредбата за процедурата за определяне на състава  и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор ДП „Кабиюк“ гр. Шумен О Б Я В Я В А Процедура за подбор на външни членове на Одитния комитет на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен.

Изтегли [.rar]

 

Страницата е създадена на: 17/08/2022, 14:21:21 Последна промяна: 17/08/2022, 14:22:15 Посещения: 283