Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти собственост на ДП КАБИЮК, гр. Шумен присъединени на средно и ниско напрежение за срок от дванадесет месеца - 2023-2024год.

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 15/02/2023, 12:08:42 Последна промяна: 15/02/2023, 12:11:36 Посещения: 160