Държавно предприятие "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "Доставка на на резервни части необходими за автопарка и селскостопанстата техника на ДП „Кабиюк" гр. Шумен в девет обособени позиции за срок от двадасет месеца"

Статус: Отменена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 14/11/2016, 15:46:20 Последна промяна: 15/11/2016, 10:28:33 Посещения: 1296