Държавно предприятие "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк" гр. Шумен в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/11/2016, 15:23:27 Последна промяна: 28/11/2016, 15:26:44 Посещения: 1495