Съобщение: ДП "Кабик" открива обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ДП „Кабиюк"през 2017 год. за срок от дванадесет месеца"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 31/01/2017, 14:47:58 Последна промяна: 07/02/2017, 15:52:48 Посещения: 1476