ДП "КАБИЮК" ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТЕВНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен за срок от две години /2017-2019/

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 23/05/2017, 14:03:20 Последна промяна: 20/04/2018, 15:41:04 Посещения: 1301