ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: Доставка на минерални торове за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2020г. в три обособени позиции

Статус: Прекратена

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/10/2019, 15:19:08 Последна промяна: 24/10/2019, 16:32:41 Посещения: 871