ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: "Доставка на горива включваща Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 7%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на автопарка на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен за срок от две години /2019-2021/"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 28/02/2019, 14:40:10 Последна промяна: 28/02/2019, 14:40:27 Посещения: 955