ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на препарати за растителна защита /пестициди/ за нуждите на ДП „Кабиюк" – Шумен през 2019 г."

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 11/01/2019, 9:39:24 Последна промяна: 11/01/2019, 9:40:05 Посещения: 993