ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк" – гр. Шумен, в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца 2019-2020"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 18/02/2019, 16:47:14 Последна промяна: 18/02/2019, 16:47:45 Посещения: 1578