ДП "Кабиюк" провежда обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ДП „Кабиюк" гр. Шумен" за срок от дванадесет месеца"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 11/08/2016, 16:51:50 Последна промяна: 07/10/2016, 10:02:03 Посещения: 1459