ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишен финансов отчет на ДП Кабиюк гр. Шумен за срок от една финансова година – 2022-2023

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 30/11/2022, 16:25:53 Последна промяна: 19/12/2022, 14:27:41 Посещения: 290