ДП Кабиюк гр. Шумен провежда обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: Доставка на гуми за МПС и ССТехника необходими за автопарка на ДП Кабиюк – гр. Шумен за срок от дванадесет месеца 2021-2022

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 27/08/2021, 14:37:01 Последна промяна: 27/08/2021, 14:38:02 Посещения: 339