ДП "Кабиюк" гр. Шумен, провежда открита процедура с предмет: „Доставка на комплексна минерална гранулирана тор за нуждите на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен през 2022 стопанска год. в две обособени позиции”

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 10/01/2022, 14:53:05 Последна промяна: 10/01/2022, 14:53:18 Посещения: 358