ДП "Кабиюк" гр. Шумен, провежда открита процедура с предмет: "Доставка на резервни части и консумативи необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП„Кабиюк” – гр. Шумен в пет обособени позиции, за срок от дванадесет месеца"

Изтегли [.rar]

Страницата е създадена на: 06/01/2022, 9:44:26 Последна промяна: 06/01/2022, 9:47:11 Посещения: 322